Paslaugų apmokėjimas ir suteikimas

1. Už paslaugas galite apmokėti:

1.1. Per Montonio mokėjimo sistemą, kuri leis pasirinkti savo banką. Mokėjimas yra saugus ir greitas.

1.2. Bankiniu pavedimu. Pasirinkus šį variantą, bankinį pavedimą turėsite atlikti savarankiškai per 24 valandas. Apmokėjimo rekvizitus rasite atlikus užsakymą ir savo nurodytu el. paštu. Neapmokėjus užsakymo per nurodytą terminą, jis bus atšauktas.

1.3. Per Paypal mokėjimo sistemą.

2. Paslaugos suteikiamos:

2.1. Nurodytu el. paštu per 5-15 d.d., kai tik gauname iš jūsų reikiamą informaciją (nuotraukos analizei atlikti).

2.2. Apie tiklsų paslaugos suteikimo terminą informuojama papildomai nurodytu el.paštu.

2.3. Konsultacija po paslaugos suteikimo ar kiti klausimai yra atsakomi el. paštu arba soc. tinkluose.

Pirkimo taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos.

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas.

2.1. Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę savo kontaktinius duomenis, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Apmokėti”.
2.2. Sutartis pradeda galioti, kai Mes per 3 (tris) darbo dienas, gauname Jūsų apmokėjimą už paslaugas ir galioja iki pilno paslaugų suteikimo.
2.3. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma e-parduotuvėje.
2.4. Atsiųstas ir atspausdintas užsakymas el. paštu yra išankstinė sąskaita-faktūra pagal kurią atliekamas apmokėjimas.

3. Jūsų teisės:

3.1. Jūs turite teisę pirkti paslaugas e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2. Jūs turi teisę atsisakyti paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve.

4. Jūs įsipareigojate:

4.1. Jūs privalote apmokėti už paslaugas per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, jei nesutarta kitaip.
4.2. Jeigu pasikeičia Jūsų pirkimo formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas apie tai informuoti nurodytu el. paštu.
4.3. Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

5. Mūsų teisės:

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve.
5.2. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.
5.3. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Mes įsipareigojame:

6.1. Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2. Pristatyti Jūsų užsakytas paslaugas, Jūsų nurodytu el. pašto adresu per sutartą pristatymo laikotarpį.
6.3. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums atlikti užsakytos paslaugos, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką paslaugą, o Jums atsisakius priimti paslaugos analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 72 valandas.

7. Paslaugų suteikimas:

7.1. Paslaugas suteikiame mes.

8. Pinigų grąžinimas už paslaugas:

8.1. Už suteiktą paslaugą pinigai nėra grąžinami.

9. Atsakomybė:

9.1. Jūs esate visiškai atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.
9.2. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.
9.3. Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

10. Informacijos siuntimas:

10.1. Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
10.2. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytomis priemonėmis.

11. Asmens duomenų apsauga:

11.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kurią vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.
11.2. Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui (pvz. pašto kurjeriai).

12. Baigiamosios nuostatos:

12.1. Bet kokios e-parduotuvės informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas.
12.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.
12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.