Kas yra ezoterika?

ezoterika

Šiuo tekstu noriu supažindinti jus su kiek mistiška ir ne visiems iki galo pažįstama sąvoka. Kodėl? Kadangi mano pačios propoguojama veidoskaita yra priskiriama būtent šiai – ezoterikos sričiai.

Ezoterika yra plačiai ir įvairiai suprantama sąvoka, kuri apima daugelį mokslinių, filosofinių, religinių ir dvasinių sričių, siekiančių atskleisti paslėptas tiesas ir paslaptis apie žmogų, gamtą bei visatą. Ezoterika yra priešingybė egzoterikai, kuri reiškia tai, kas yra vieša, bendra ir pripažinta daugumos. Ezoterika yra slapta, individuali ir suprantamas tik nedaugeliui sritis.

Ezoterikas – tai žmogus, kuris domisi, mokosi, praktikuoja arba moko ezoterikos, turi ezoterinį požiūrį ir metodus, siekia savęs tobulinimo ir išminties, naudodamas specifines žinias ir technikas. Taipogi, toks žmogus dažnai dalijasi ir skleidžia tam tikrą kultūrą ir vertybes, prisidedant prie žmonijos ir pasaulio gerovės bei harmonijos.

TURINYS

Atsiradimo istorija

Ezoterikos istorija yra labai sena ir sudėtinga. Kai kurie mokslininkai mano, kad ji kilo iš senovės Egipto bei Babilono religijų ir mokslų, kurie buvo perduodami tik inicijuotiems ir išrinktiesiems asmenims. Vėliau ji plito per Graikiją, Romą, Persiją, Indiją, Kiniją ir kitas civilizacijas, kurios turėjo savo ezoterines tradicijas ir mokyklas. 

Ezoterika taip pat buvo susijusi su krikščionybe, judaizmu, islamu ir kitomis pasaulio religijomis, kurios turėjo savo vidines ir paslėptas sroves bei grupes, pvz., gnostikus, kabalistus, sufius ir kt.

Ezoterika išgyveno daug pokyčių ir krizių. Vienas iš svarbiausių buvo Renesanso laikotarpis, kai atsirado daug naujų ezoterinių idėjų ir judėjimų, pvz., hermetizmas, alchemija, rožekrėčiai, teosofija ir kt. Šie judėjimai siekė suderinti ezoteriką su naujais moksliniais ir filosofiniais atradimais ir sukurti universalų žinojimą, kuris apimtų visus lygius ir tikrovės aspektus. 

Ezoterika taip pat buvo paveikta Švietimo ir Modernizmo epochų, kurios kėlė kritiką ir abejones dėl ezoterikos patikimumo ir racionalumo. Ji buvo laikoma kaip nežinoma, tamsi ir pavojinga sritis, kuri buvo priešiška mokslui, progresui ir racionalumui.

Tačiau ezoterika neišnyko ir išliko gyva ir pasitelkiama iki šiol. XX amžiuje ji patyrė naują atgimimą ir plėtrą dėl daugelio veiksnių, pvz., globalizacijos, kultūrinės įvairovės, religinės tolerancijos, psichologijos ir parapsichologijos vystymosi, ekologinės sąmonės, dvasinio ieškojimo ir kt. 

Ji tapo dalimi tų žmonių gyvenimo ir kultūros, kurie ieškojo gilesnės ir platesnės tikrovės supratimo ir savęs realizavimo. Ezoterika taip pat prisitaikė prie naujų technologijų ir komunikacijos priemonių, kurios leido lengviau ir greičiau platinti ir dalintis informacija bei patirtimi.

ezoterika, kas tai

Kokias sritis apima ezoterika?

Ezoterika yra labai plati ir įvairi sritis, kuri apima daugelį skirtingų ir kartais prieštaringų mokymų, praktikų, metodų ir sistemų. Ji negali būti apibrėžta vienu būdu arba priskirta vienai kategorijai. 

Tai yra tarpdisciplininė ir transdisciplininė sritis, kuri siekia integruoti ir sintetizuoti įvairius žinojimo ir patyrimo būdus. Ezoterika yra ir mokslas (arba kaip dauguma pasakytų – pseudomokslas), ir menas, ir religija, ir filosofija, ir psichologija, ir kūryba, ir gyvenimo būdas. 

Keletas sričių, kurias apima ezoterika:

Numerologija – tai metodas, kuris tiria skaičių ir jų reikšmių ryšius su žmogaus, gamtos ir kosmoso fenomenais. Ji teigia, kad skaičiai yra ne tik matematiniai simboliai, bet ir dvasiniai principai, kurie veikia ir atspindi visą tikrovę. Numerologija naudoja skaičius kaip analizės, prognozavimo, harmonizavimo ir transformavimo įrankius.

Astrologija – tai istorinis mokslas, kuris tiria žvaigždžių ir planetų padėtį bei judėjimą ir jų įtaką žmogaus bei žemės gyvenimui. Astrologija teigia, kad vyrauja glaudus ir sudėtingas ryšys tarp dangaus ir žemės, tarp kosminės ir individualios dvasios. Astrologija naudoja žvaigždžių ir planetų simbolius kaip žemėlapį, kuris padeda suprasti ir valdyti žmogaus charakterį, likimą, santykius, karjerą, sveikatą ir kt.

Metafizika – tai filosofija, kuri tiria tikrovės prigimtį ir esmę, kuri yra už ar virš fizikos ir empirinės patirties ribų. Metafizika teigia, kad yra daugiau nei vienas tikrovės lygis ir aspektas, ir kad galima pasiekti ir suvokti aukštesnius ir subtilius tikrovės principus ir dėsnius. Ši filosofija naudoja logiką, intuiciją, analogiją ir simbolizmą kaip mąstymo ir žinojimo metodus.

Veidotyra – tai metodas, kuris tiria žmogaus veido bruožų reikšmes ir ryšius su žmogaus psichologija, asmenybe, talentais ir likimu. Veidotyra teigia, kad žmogaus veidas (ir kūnas) yra ne tik biologiniai ir estetiniai objektai, bet ir informaciniai kodai. Veidotyra naudoja veido formą, proporcijas, simetriją, asimetriją, raukšles ir kt. kaip ženklus, kurie padeda atpažinti ir interpretuoti žmogaus psichinę ir dvasinę būseną ir potencialą.

ezoterikos sritys

Šios sritys yra tik dalis ezoterikos spektro, kuris yra labai platus ir turtingas (dar čia įeina tokios populiaresnės sritys kaip chirologija, telepatija, bioenergetika, taro ir t.t.). 

Ezoterika drauge yra ir gyvenimo būdas bei dvasinė kelionė, kuri siūlo daug galimybių ir iššūkių tiems, kurie nori pažinti save bei pasaulį giliau ir plačiau.

Ką galima vadinti „ezoteriniu“?

Ezoterinis reiškia tai, kas yra slaptas, užslėptas, sunkiai suprantamas ir prieinamas tik tam tikriems žmonėms, kurie turi tam tikrą kvalifikaciją, iniciaciją, intuiciją arba atradimą. 

Šis žodis taip pat reiškia tai, kas yra gilesnis, subtilus, vidinis ir esminis, priešingai nei išorinis, paviršutiniškas, formalius ir atsitiktinis. 

Tai yra būdas, kuris reikalauja nuolatinio mokymosi, tyrinėjimo, eksperimentavimo ir tobulinimosi, nes ezoterika yra gyva ir kintanti sritis, kuri neapsiriboja viena teorija ar sistema, bet apima daugelį perspektyvų ir galimybių. 

Ezoterika skatina kūrybiškumą, originalumą, individualumą ir saviraišką, nes tai yra menas ir dvasingumas, kuri leidžia kurti ir išreikšti savo unikalų ir vertingą indėlį į tikrovę ir žmoniją.

Dažniausi atvejai, kai pradedama domėtis ezoteriniais dalykais

Kaip bebūtų, žmonės pradeda domėtis ezoterika daugelyje gyvenimo etapų ar situacijų. Ji dažnai pasitelkiama esant sunkumams, gyvenimo krizėms, netektims ar ieškant prasmės gyvenime. 

Ezoterinės praktikos gali tapti ieškojimo būdu, siekiant įveikti asmenines problemas, pažinti savo vidinį pasaulį ir siekti dvasinio augimo. Be to, žmonės gali būti traukiami į ezoteriką siekiant rasti atsakymus į egzistencinius klausimus, kurie liečia gyvenimo prasmę, žmogaus kilmę ar pasaulio struktūrą. 

Visų šių veiksnių visumoje ezoterika gali tapti įrankiu pažinti save ir suprasti gilesnius gyvenimo aspektus.

Tačiau, kaip ir daugelis sričių, taip ir ši – turėtų būti tyrinėjama ypač atidžiai. Tad, patartina vengti įvairiausių neaiškių asmenų, kurių tikslas ne mokyti ar padėti, o tiesiog išvilioti pinigus.

Pabaigai

Ar aš save vadinu ezoterike? Kol kas ne. Veidotyra nėra tokia paslaptinga. Na, galbūt todėl, kad ji man tokia sava ir artima, bet kita vertus, ji stipriai atspindi ezoterinę filosofiją, padeda giliau ir plačiau suprasti bei realizuoti save. 

Tad, tikriausiai, dar man pačiai reikia susidraugauti su šia sąvoka ir nepabijoti visuomenės požiūrio, skleidžiant šią kultūrą kuo plačiau. Juk būtent ezoteriniai įrankiai ir metodai labiausiai prisidėjo prie mano pačios gyvenimo kokybės gerinimo.

Tad mano misija su šiuo tekstu baigta, supažinau jus su ezoterikos sąvoka, o norintiems susipažinti su mano ezoterine veikla (ji apima veidotyrą ir numerologiją!), kviečiu perskaityti kitus tekstus arba pasirinkti vieną iš atliekamų paslaugų apačioje.